Nhà Máy De Heus Đồng Nai

  • Nhà Máy De Heus Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tập đoàn De Heus là một tập đoàn gia đình hoạt động trên quy mô toàn cầu và dẫn đầu trong ngành thức ăn chăn nuôi. Tập đoàn được thành lập vào năm 1911 tại Hà Lan và sau hơn 100 năm vẫn còn thuộc sở hữu của gia đình De Heus. Trụ sở chính đặt tại Ede – Wageningen, Hà Lan.

Mục tiêu của chúng tôi là luôn tiến về phía trước bằng cách không ngừng học hỏi, bằng tinh thần kinh doanh không giới hạn, khả năng mở rộng những ranh giới và thúc đẩy sự  phát triển tại những quốc gia mà chúng tôi hiện diện. Đó là những yếu tố cốt lõi hình thành và phát  triển của tập đoàn De Heus.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN