Công ty TNHH Shiogai Seiki

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Shiogai Seiki là một công ty chuyên về gia công cơ khí chính xác với 100% vốn đầu tư của Nhật.