Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam

  • Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam thành lập năm 2005 có 100% vốn nước ngoài chuyên sản xuất Nến trang trí xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí 

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

7 CÔNG VIỆC HẾT HẠN