Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Thương mại Và Xuất Nhập Khẩu Viettel

Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Thương mại Và Xuất Nhập Khẩu Viettel

Địa Chỉ:
Số 01 phố Giang Văn minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Ngành nghề:
Bưu chính viễn thông
Đã Đăng:
3 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Thương mại Và Xuất Nhập Khẩu Viettel

Giới thiệu công ty

Mục lục

Công ty TNHH Nhà nước Một Thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội thành lập ngày 10/04/1997. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã có sự tăng trưởng vượt bậc đóng góp không nhỏ cho sự phát triển không ngừng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

I. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật

Tên gọi: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viettel Import - Export Limited Company

Tên viết tắt: VIETTELIMEX

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 phố Giang Văn minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Văn Hùng

II. Các mục tiêu phát triển dài hạn

1. Viettelimex chuyển dịch thành công ty thị trường.

2. Nâng cao năng suất bán hàng, cải tạo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả hệ thống siêu thị ViettelStore.

3. Tìm kiếm, khai thác, phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới, khác biệt.

4. Số hóa, thông minh hóa các công cụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

III. Kết quả thực hiện năm 2019

- Tổng doanh thu: 12.219 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch Tập đoàn giao

- Lợi nhuận trước thuế: 202,9 tỷ đồng hoàn thành 104% Kế hoạch Tập đoàn giao

- Năng suất lao động 18,3 triệu đồng/người/tháng

- Tổng quân số đến 31/12/2019: 2947 người

- Về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Đã tổ chức các khóa đào tạo tập trung và đào tạo trực tiếp tại điểm bán, kiểm tra đánh giá định kỳ, đột xuất hàng tháng; 

IV. Mục tiêu năm 2020

- Doanh thu tăng trưởng 17% so năm 2019

- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 0,2% so năm 2019

- Năng suất lao động 18,7 triệu đồng/người/tháng

- Tập trung Phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới cho các lĩnh vực kinh doanh phân phối, Xuất nhập khẩu, In.

- Tổ chức lại bộ máy từ Trung tâm Bán lẻ xuống các khu vực, hệ thống siêu thị ViettelStore, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên siêu thị, đặc biệt là Giám đốc Siêu thị