Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát CROWN

  • Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát CROWN

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tập đoàn CROWNCORK là nhà cung ứng toàn cầu hàng đầu trong lĩnh vực bao bì nước giải khát.
Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát CROWN Đồng Nai là nhà máy kỹ thuật cao của tập đoàn CROWN tại Việt Nam trong lĩnh vực bao bì nước giải khát.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

5 CÔNG VIỆC HẾT HẠN