Công Ty TNHH Anh Nghĩa ANCL

2 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sản xuất, gia công linh kiện cơ khí chính xác công nghệ cao, khuôn mẫu, khuôn gá.
- Công trình nhà tiền chế.
- Kinh doanh sắt thép, kim loại màu.
- Kinh doanh ngũ kim cơ khí, dụng cụ cầm tay.