Công Ty Inzi Vina

  • Công Ty Inzi Vina

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Inzi Vina là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn quốc. Chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Do nhu cầu mở rộng nhà xưởng và phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN