Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ

  • Công Ty CP DV Và ĐT Đất Xanh Đông Nam Bộ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

"Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ (tiền thân Đất Xanh Đồng Nai) thành lập 04/2010, nhằm mục tiêu kế thừa và phát triển những thành tựu mà Tổng công ty Đất Xanh đã đạt được trong suốt thời gian qua, luôn lấy lợi ích khách hàng làm mục tiêu phấn đấu và phát triển"

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN