Công Ty CP 3F VIỆT

2 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần 3F VIỆT là một trong những Công ty Việt Nam đầu tiên triển khai mô hình: FEED – FARM – FOOD để thực hiện hóa ý tưởng “ Từ trang trại đến bàn ăn”:

- Feed: Chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi cho heo, gà, bò

- Farm: Trang trại tiến tiến chăn nuôi heo, gà, bò

- Food: Nhà máy giết mổ, chế biến và đóng gói thực phẩm từ nguồn nguyên liệu heo, gà, bò được nuôi từ hệ thống trang trại của 3F VIỆT