Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

  • Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI là nhà sản xuất ống nhựa hàng đầu tại Việt Nam với thương hiệu truyền thống 20 năm. Nhựa Đồng Nai được ghi nhận là nhà cung cấp có thị phần số 1 trong lĩnh vực hạ tầng cấp thoát nước tại Việt Nam liên tục 3 năm gần đây (2014-2016)

2 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

15 CÔNG VIỆC HẾT HẠN