Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

  • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco U.S.A

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trong gần 50 năm qua, Công ty CPDP Ampharco U.S.A đã đạt những bước tiến đầy tự hào trong nhiều lĩnh vực hoạt động như nghiên cứu sản phẩm mới, sản xuất, kinh doanh - tiếp thị, phân phối, xuất khẩu và nhập khẩu… Các sản phẩm của công ty đã nhận được sự đánh giá cao của các y bác sĩ, nhà thuốc và bệnh nhân. Thương hiệu Ampharco U.S.A nhanh chóng đạt được một vị trí nhất định trên thị trường trong và ngoài nước. 

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN